Plii ja kraanivesi

Environmental Protection Agency (EPA) jälgib joogivee ja nõuab vett tarnijatelt aastane vee kvaliteedi aruanded. Need aruanded, mis sisaldavad teavet plii koguseid, on tarbijatele kättesaadavad. Lisateavet helistada EPA ohutu joogivee Hotline (800-426-4791) ja National Lead infokeskus (800-plii-FYI).